Імовірнісні методи проектування пристроїв колективного рятування на суднах = Probability methods of designing devices of collective rescue on ships

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

Автори

Фаріонова, Тетяна Анатоліївна
Farionova, Т. А.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація присвячена розробці імовірнісних методів проектування рятувальних колективних засобів та отриманню кількісної оцінці ефективності їх використання на суднах = The dissertation is devoted to the development of probability methods for designing collective lifesaving means and the reception of the quantitative estimation of their use on ships.

Опис

Фаріонова, Т. А. Імовірністні методи проектування пристроїв колективного рятування на судах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.08.03 / Т. А. Фаріонова ; УДМТУ ; наук. кер. Б. А. Бугаєнко. - Миколаїв, 2003. - 24 с.

Ключові слова

суднові колективні рятуванні пристрої, надійність, ризик, імовірність евакуації, критерій прийняття технічних рішень, імовірнісні методи проектування, devices of collective rescue on ships, reliability, risk, probability of evacuation, criterion of taking of technical decisions, probability methods of designing

Бібліографічний опис

Зібрання