Розвиток корпоративної інформаційної системи в управлінні закладами охорони здоров’я

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Чміль, Н. В.
Chmil, N.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У магістерській роботі «Розвиток корпоративної інформаційної системи в управлінні закладами охорони здоров’я» розкрито заклади охорони здоров’я як суб’єкта управління. Проведено аналіз операційної системи закладів охорони здоров’я. Вдосконалено механізм управління інформаційним забезпеченням у галузі охорони здоров'я. Набули подальшого розвитку: створення єдиного інформаційного простору для забезпечення зберігання та оброблення даних, в обсязі, що необхідний для управління системою охорони здоров’я та ефективного використання бюджетних коштів, забезпечення гарантованого доступу до найбільш важливих медичних даних пацієнтів.

Опис

Чміль, Н. В. Розвиток корпоративної інформаційної системи в управлінні закладами охорони здоров’я = Development of the corporate information system in the management of health care institutions : магістерська робота ; спец. 073 “Менеджмент“ / Н. В. Чміль ; наук. кер. І. М. Запорожець. – Миколаїв : НУК, 2020. – 105 с.

Ключові слова

інформаційне забезпечення, операційна система, заклади охорони здоров’я, корпоративні інформаційні системи, 073 “Менеджмент“, information support, operating system, health care facilities, corporate information systems

Бібліографічний опис