Підвищення ефективності суднових двигунів внутрішнього згоряння застосуванням малих домішок водню до основного палива

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Шалапко, Д. О.
Shalapko, D. O.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація присвячена дослідженню робочого процесу в судновому турбопоршневому дизельному двигуні та його паливній апаратурі при використанні малих домішок водню до основного палива. Використання домішок водню до основного палива призводить до покращення екологічних та економічних показників ДВЗ. Експериментальні дослідження проведені у «Центрі перспективних енергетичних технологій НУК» підтвердили підвищення експлуатаційних показників дизельного двигуна, зокрема приріст потужності склав на 1,7…3,4%, зменшення питомої витрати палива 2,2…3,7% в залежності від порції доданого водню. Розроблено експериментальний стенд для дослідження впливу додавання малих домішок водню на процес розпилення палива. Так використання малих домішок водню до основного палива призводить до укорочування факела розпиленого палива, та збільшення його кута розкриття.
The dissertation is devoted to the study of the working process in a marine turbopump diesel engine and its fuel equipment with the use of small admixtures of hydrogen to the main fuel. The use of impurities of hydrogen to the main fuel leads to an improvement in the environmental and economic performance of the ICE. Known ways to use hydrogen supplements have several disadvantages, including high consumption of hydrogen - which leads to increased costs, complexity with adjustment, increasing the risk of explosion through direct contact with hydrogen from air. The use of direct hydrogen injection requires complicated engine design and additional space in the engine cylinder. One of the most promising ways to use hydrogen supplements is the method proposed by Prof. Patrahaltsev M.M. This method is characterized by the addition of hydrogen through an irreversible valve in the fuel line of high pressure between the high-pressure pipe and the nozzle on the wave of pressure drop. However, sources have not been found in the scientific literature regarding the use of hydrogen in the proposed method.

Опис

Шалапко, Д. О. Підвищення ефективності суднових двигунів внутрішнього згоряння застосуванням малих домішок водню до основного палива : дис. ... канд. техн. наук : 05.05.03 / Д. О. Шалапко ; наук. кер. Б. Г. Тимошевський ; МОН України ; НУК ім. адмірала Макарова. – Миколаїв, 2019. – 351 с.

Ключові слова

суднові дизельні двигуни, моделювання, параметри робочого процесу, водень, розпилення палива, marine diesel engines, modeling, parameters of working process, hydrogen, fuel spraying

Бібліографічний опис

Зібрання