Нейронна мережа

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Кутковецький, Валентин Якович
Турти, Марина Валентинівна

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Корисна модель належить до обчислювальної техніки і може використовуватись для створення експертних систем та підсистем прийняття рішень у складних автоматичних системах управління та системах штучного інтелекту, у тому числі – для управління технологічними процесами в машинобудуванні, авіаційній техніці, на транспорті, тощо.

Опис

Пат. 115590 Україна. Нейронна мережа / В. Я. Кутковецький, М. В. Турти (Україна). – Заявл. 20.09.2016 ; опубл. 25.04.2017, Бюл. № 8.

Ключові слова

Бібліографічний опис