Визначення оптимальних головних елементів швидкохідного пасажирського судна = Determination of the optimal basic elements of high-speed passenger ship

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015-04-29

Автори

Нгуен, Гуй Хоанг
Nguyen, H. H.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Метою дисертаційної роботи є розробка методу визначення оптимальних головних елементів і характеристик однокорпусного швидкохідного пасажирського судна (ОШПС) на початкових стадіях його проектування = The aim of the thesis is to develop a method for determining the optimal main elements and characteristics of a mono-hull high-speed passenger ship (MHPS) in the initial stages of its design.

Опис

Нгуен, Гуй Хоанг. Визначення оптимальних головних елементів швидкохідного пасажирського судна : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.08.03 / Г. Х. Нгуен ; МОН України, НУК ім. адмірала Макарова ; наук. кер. В. О. Нєкрасов. – Миколаїв, 2014. – 24 с.

Ключові слова

однокорпусне швидкохідне пасажирське судно, оптимізаційна задача, задача функціонування судна, імітаційне моделювання, теорія масового обслуговування, метод Пауелла, штрафна функція, Monohull fast passenger ship

Бібліографічний опис

Зібрання