Імперативи розвитку права

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Автори

Диндеренко, К. С.
Жигалкіна, М. С.
Панченко, Т. С.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Бібліографічний покажчик містить перелік наукових та науковометодичних праць викладачів та співробітників кафедри теорії та історії держави і права та кафедри правознавства. Мета покажчика відобразити наукові та науково-методичні праці вчених. До його складу увійшли монографії, підручники, навчальні посібники, методичні вказівки, статті, матеріали доповідей на всеукраїнських та міжнародних наукових, науково-практичних конференціях. Відомості про публікації подані мовою оригіналу. Матеріал у покажчику розташовано за переліком кафедр та за алфавітом прізвищ авторів робіт. Для зручності у користуванні створено алфавітний авторський покажчик з позначенням порядкового номеру авторів.

Опис

Імперативи розвитку права [Електронний ресурс] : бібліогр. покажчик / уклад. К. С. Диндеренко, М. С. Жигалкіна, Т. С. Панченко; за ред. Т. М. Костирко. –Миколаїв : 2016. – 64 с. – Режим доступу: http://lib.nuos.edu.ua.

Ключові слова

бібліографічний покажчик, імперативи розвитку права, науково-методичні праці, НУК, Кафедра теорії та історії держави і права, Кафедра правознавства

Бібліографічний опис