Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Підйомні засоби та доковий ремонт суден" для студентів денної форми навчання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Щедролосєв, О. В.
Узлов, О. М.
Коновалова, Г. В.
Кириченко, К. В.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Наведено організацію і розподіл навчального часу, тематику лекційних занять, методичні рекомендації щодо підготовки до практичних занять і плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, системи поточного та підсумкового контролю знань, список рекомендованої літератури та джерел. Призначено для студентів галузі знань 13 "Механічна інженерія", спеціальності 135 "Суднобудування" (освітньо-професійні програми "Суднокорпусобудування", "Судноремонт та технічне обслуговування флоту").

Опис

Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Підйомні засоби та доковий ремонт суден" для студентів денної форми навчання / О. В. Щедролосєв, О. М. Узлов, Г. В. Коновалова, К. В. Кириченко. – Миколаїв : НУК, 2019. – 36 с.

Ключові слова

докування суден, ремонт суден, герметичність суднових конструкцій, очищення металу, лакофарбові матеріали

Бібліографічний опис