Розробка інструментального засобу прогнозування обсягу програмного забезпечення, створюваного мовою Java на основі UML метрик

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Каратай, М. В.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Представлена робота присвячена розробці інструментального засобу для прогнозування обсягу ПЗ створюваного мовою Java на основі UML метрик. Призначення системи – надати можливість користувачам прогнозувати обсяг програмного забезпечення, яке планується створювати за допомогою мови програмування Java ще на етапі проєктування UML діаграм, що надає змогу більш точно розрахувати необхідні ресурси для створення кінцевого продукту користуючись моделями розрахунків виду «COCOMO II». В роботі аналізуються існуючі рішення та методи створення моделей прогнозування, досліджуються архітектурні підходи і засоби створення таких систем, формуються вимоги до системи, розробляються концепції системи і проводиться вибір найкращої, розробляється технічне завдання. Проводиться розробка основних проектних рішень за технічним, інформаційним та програмним забезпеченням, формується робоча документація для реалізованого програмного забезпечення. Дипломна робота виконана на 118 аркушах машинописного тексту, містить 34 рисунки, 3 таблиці, 3 додатки, список використаних джерел із 20 посилань.

Опис

Каратай, М. В. Розробка інструментального засобу прогнозування обсягу програмного забезпечення, створюваного мовою Java на основі UML метрик : бакалаврська робота ; спец. 122 “Комп’ютерні науки“ / М. В. Каратай ; наук. кер. Є. Ю. Беркунський. – Миколаїв : НУК, 2020. – 120 с.

Ключові слова

обсяг програмного забезпечення, методи прогнозування, множинна регресія, Java, UML, Spring framework, JavaScript, 122 “Комп’ютерні науки“, software size, forecasting methods, multiple regression, Java, UML, Spring framework, JavaScript

Бібліографічний опис