Створення екологічно безпечного технологічного процесу та устаткування для утилізації побутових органічних відходів методом багатоконтурного циркуляційного піролізу = Creation of ecologically safe technological of process and equipment for recycling household organic waste by a multiplanimetric circulating pyrolysis method

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

Автори

Маркіна, Людмила Миколаївна
Markina, L. M.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Розроблені загальні принципи переробки відходів шляхом глибокої термічної деструкції високомолекулярних органічних відходів. Створена математична модель технологічного процесу переробки відходів на основі багатоконтурного циркуляційного піролізу (БЦП) на базі теорії рециркуляційних процесів. Розроблена технології високомолекулярних органічних відходів. Проаналізовано вплив складу вихідної сировини на технологічні параметри процесу. Встановлені закономірності впливу режимів роботи на характеристики вихідних продуктів. Підтверджено екологічну безпеку БЦП суміші різних органічних відходів і одержаних вихідних продуктів. Розроблені рекомендації із застосування розробленого процесу на основі БЦП для переробки органічних відходів = The purpose of work is the creation of ecologically safe technological process and equipment for recycling household organic waste by a multiplanimetric circulating pyrolysis method. General principles of recycling by deep thermal destructson high-molecular organic waste are developed. The created mathematical model multiplanimetric circulating pyrolysis (MCP) on the basis of the theory circulatings of processes. High-molecular organic waste technologies are developed. The influence of structure of initial raw material on technological parameters of process is analysed. The established laws of influence of modes of operations on the characteristics of initial products. The ecological safety MCP of a mix different organic waste and received initial products is revealed. Recommendations from application MCP for recycling organic waste are developed.

Опис

Маркіна, Л. М. Створення екологічно безпечного технологічного процесу та устаткування для утилізації побутових органічних відходів методом багатоконтурного циркуляційного піролізу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Л. М. Маркіна ; НУК ; наук. кер. С. С. Рижков. - Миколаїв, 2007. - 20 с.

Ключові слова

переробка відходів, багатоконтурний циркуляційний піроліз, екологічна безпека, установки по переробці відходів, multiplanimetric circulating pyrolysis, recycling, high-molecular organic waste, ecological safety

Бібліографічний опис

Зібрання