Покращення показників 4-тактного двигуна потужністю 600 кВт для стаціонарної електростанції при заміні виду палива (біогаз) з розробкою конструкції поршню. Прототип 6ГЧН 25/34

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Розроблена відповідно до завдання ''Покращення показників 4-тактного двигуна потужністю 600 кВт для стаціонарної електростанції при заміні виду палива (біогаз) з розробкою конструкції поршню. Прототип 6ГЧН 25/34'' кваліфікаційна робота містить в собі необхідні конструкторські креслення, розрахункові і пояснювальні матеріали по газовому двигуну 6ГЧН 25/34 і детальну розробку конструкції поршневої групи. Кваліфікаційна робота оформлена текстовим документом у вигляді пояснювальної записки та графічної конструкторської частини проекту загальною кількістю 6 листів формату А1. У другому розділі кваліфікаційної роботи по заданим вихідним параметрам проектованого двигуна (Ре=600 кВт) визначений двигун – прототип 6ГЧН25/34 (Ре =530кВт при n=600хв-1) і виконані розрахунки робочого циклу. Результати розрахунків показали, що задану потужність газового двигуна можна отримати при тиску газоповітряної суміші у впускному колекторі двигуна рк = 0,19 МПа, ступеню стиску ε =10,5, коефіцієнті надлишку повітря α = 1,75. По результатам розрахунків робочого процесу побудовані індикаторна діаграма дійсного робочого циклу та діаграми сил, що діють на деталі КШМ, величини яких знайдені в динамічному розрахунку двигуна. В пояснювальній записці приведений детальний опис запроектованої поршневої групи та виконане обґрунтування запропонованої конструкції поршня та поршневих компресійних кілець. Розроблена конструкція поршня з підвищеною жорсткістю тронка та компресійного кільця з підвищеною герметичністю та покращеною зносостійкістю. В технологічному розділі кваліфікаційної роботи розроблено технологічний процес складання шатунно - поршневої групи. В кваліфікаційній роботі відведено на розробку заходів по зменшенню негативного впливу його роботи на обслуговуючий персонал і на навколишнє середовище.

Опис

Гірда, І. І. Покращення показників 4-тактного двигуна потужністю 600 кВт для стаціонарної електростанції при заміні виду палива (біогаз) з розробкою конструкції поршню. Прототип 6ГЧН 25/34 : магістерська робота ; спец. 131 ''Прикладна механіка'' / І. І. Гірда ; наук. кер. В. В. Нестеренко. – Первомайськ : ПННІ НУК, 2023. – 92 с.

Ключові слова

тепловий баланс, газовий двигун, індикаторна діаграма, робочий цикл, 131 ''Прикладна механіка'', heat balance, gas engine, indicator diagram, work cycle

Бібліографічний опис