Удосконалення засобів моделювання систем управління проєктами на підприємстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Нюбін О. Б. Удосконалення засобів моделювання систем управління проєктами на підприємстві. Кваліфікаційна робота зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», освітньої програми «Управління проєктами». Миколаїв. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. 2023 рік. 92 сторінки. У кваліфікаційній роботі проаналізовано існуючі інформаційні системи з управління проєктами, зміст діяльності проєктної команди підприємства у процесі створення програмного продукту, що використовує штучний інтелект; виконано проєктування та розробка моделі автоматизованої системи управління проєктами на підприємстві, виконано якісну оцінку розробленої моделі із застосуванням методу експертних оцінок, SWOT-аналізу, порівняльного аналізу рівня автоматизації бізнес-процесів підприємства при використанні моделей управління As Is і To Be. Створенні моделі автоматизованої системи управління проєктами в компанії, що спеціалізується на виробництві продуктів штучного інтелекту, запропоновано спосіб подання життєвого циклу проєкту та фаз проєктної діяльності у вигляді дерева рішень, що дозволить повисити ефективність роботи R&D-відділу ІТ-компанії.

Опис

Нюбін, О. Б. Удосконалення засобів моделювання систем управління проєктами на підприємстві = Improvement of project management system simulation tools at the enterprise : магістерська робота ; спец. 122 ''Комп’ютерні науки'' / О. Б. Нюбін ; наук. кер. С. В. Руденко. – Миколаїв : НУК, 2023. – 92 с.

Ключові слова

управління проєктами, модель, ІТ-компанія, штучний інтелект, 122 ''Комп’ютерні науки'', project management, model, IT company, artificial intelligence

Бібліографічний опис