Удосконалення моделі управління проектами автоматизації контролю пасажиропотоків у місті

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Рєзников, В. С.
Reznikov, Vladimir Sergeevich

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Темою роботи є «Удосконалення моделі управління проектами автоматизації контролю пасажиропотоків у місті». В магістерській роботі узагальнено науково-теоретичні підходи і запропоновано вирішення проблеми щодо формування стратегії розвитку автоматизованих систем контролю пасажиропотоків у місті. Дослідженно особливості існуючої транспортної системи та стану громадського транспорту у м. Миколаєві. Обґрунтована потреба розроблення моделі автоматизованої системи опрацювання параметрів пасажиропотоків. Удосконалена ієрархічна програмна модель, яка завдяки поєднанню високо та низько рівневих засобів розробки та модульного принципу організації програмного забезпечення, дає змогу зменшити обсяг програмного коду і вартість програмної реалізації автоматизованої системи.

Опис

Рєзников, В. С. Удосконалення моделі управління проектами автоматизації контролю пасажиропотоків у місті = Improving the model of project management of passenger traffic control automation in the city : магістерська робота ; спец. 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології“ / В. С. Рєзников ; наук. кер. С. К. Чернов. – Миколаїв : НУК, 2020. – 109 с.

Ключові слова

управління проектами, параметри пасажиропотоків, параметри пасажиропотоків, автоматизація, 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології“, project management, parameters of passenger flows, automation

Бібліографічний опис