Вдосконалення малоемісійної камери згоряння ГТД, що працює на продуктах плазмохімічної переробки вугілля = Improving GTE low-emission combustor working on the products of plasma chemical coal processing

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015-09-16

Автори

Гончарова, Н. О.
Goncharova, N. A.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація присвячена вдосконаленню характеристик камер згоряння газотурбінних двигунів, що працюють на продуктах плазмохімічної переробки високозольного вугілля, використанням технології спалювання RQL. Розроблено практичні рекомендації по вдосконаленню камер згоряння ГТД, що працюють на синтез-газі, які дозволяють знизити розрахункові викиди оксидів азоту у вихідному перерізі до 29 ppm при збереженні рівня викидів оксидів вуглецю та незначному збільшенні втрат повного тиску в камері, що відповідає сучасним міжнародним екологічним вимогам. Розроблено узагальнену схему та математичну модель комплексу з внутрішньоцикловою плазмохімічною переробкою високозольного вугілля та наступним виробленням електроенергіїї, що дозволяє проводити дослідження і вибирати раціональні параметри подібних енергетичних систем з урахуванням властивостей вугілля різних родовищ. = The thesis is devoted to improving the characteristics of the GTE combustor, working on the products of plasma chemical high-ash coal processing, by using RQL combustion technology. Practical recommendations to improve the GTE combustors working on synthesis gas, which can reduce NOx calculated emission up to 29 ppm in the exit section while retaining a carbon monoxide emission level and a slight increase in total pressure loss in the chamber, are developed. The general schematic and mathematical model of a power complex for high-ash coal processing into synthesis gas with further power production are developed, that allows researching and choosing rational parameters of similar power systems based on coal properties of different fields.

Опис

Гончарова, Н. О. Вдосконалення малоемісійної камери згоряння ГТД, що працює на продуктах плазмохімічної переробки вугілля : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.03 / Н. О. Гончарова ; МОН України, НУК ім. адмирала Макарова ; наук. кер. С. І. Сербін. – МиколаЇв, 2015. – 21 с.

Ключові слова

газотурбінний двигун, камера згоряння, синтез-газ, плазмохімічна переробка, вугілля, технологія спалювання RQL, математична модель, gas turbine engine, combustor, synthesis gas, plasma chemical processing, coal, RQL combustion technology, mathematical model

Бібліографічний опис

Зібрання