Рациональное проектирование тороидальных корпусов из композиционных материалов для подводных аппаратов

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Крептюк, А. В.
Kreptiuk, А.V.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Крептюк А. В. Раціональне проектування тороїдальних корпусів із композиційних матеріалів для підводних апаратів. – На правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.08.03 – Конструювання та будування суден (технічні науки). – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України, Миколаїв, 2015. Дисертація присвячена питанню проектування тороїдального міцного корпусу і оцінки перспектив створення підводних апаратів на базі нього як нових підводних технічних засобів освоєння океану. Удосконалено математичну модель втрати стійкості під дією зовнішнього гідростатичного тиску тороїдального міцного корпусу, яка побудована на базі геометрично лінійної теорії шаруватих ортотропних оболонок з врахуванням, на відміну від існуючих моделей, конструктивнотехнологічних особливостей формування тороїда методом намотування із композиційних матеріалів, а саме: змінність товщини корпуса в поперечному перерізі, дискретна структура стінки із композиційного матеріалу, та отримано на основі неї аналітичний розв’язок для верхнього критичного тиску. Розроблена розрахунково-аналітична методика проектування тороїдального міцного корпусу, що виготовляється методом намотування із волокнистих полімерних композиційних матеріалів, при обмеженні за міцністю та стійкістю і в залежності від глибини експлуатації, що включає можливість вибору зв’язуючих, однонапрямлених наповнювачів і схем армування з метою конструювання раціональної структури полімерного композиційного матеріалу. Обмеження по міцності прийняті у вигляді критерію Мізеса-Хилла, а по стійкості – за верхнім критичним тиском. Результати розрахунку формалізовані у вигляді основного критерію якості міцного корпусу – відношення маси корпусу до його водотоннажності. Сформульовані практичні рекомендації щодо проектування тороїдальних міцних корпусів з ПКМ, зокрема із склопластика і вуглепластика, які задовольняють вимогам технологічності та мінімальної маси.

Опис

Крептюк, А. В. Рациональное проектирование тороидальных корпусов из композиционных материалов для подводных аппаратов : дис. … канд. техн. наук : 05.08.03 / А. В. Крептюк ; науч. рук. Е. Т. Бурдун ; НУК. – Николаев, 2015. – 162 с.

Ключові слова

тороидальный прочный корпус, гидростатическое давление, устойчивость, прочность, верхнее критическое давление, стеклопластик, углепластик, метод намотки, 05.08.03 – «Конструирование и строительство судов», toroidal pressure hull, stability, upper critical pressure, strength, carbon fiber reinforced plastic, glass fiber reinforced plastic, filament winding, weight/displacement ratio, тороїдальний міцний корпус, гідростатичний тиск, стійкість, міцність, верхній критичний тиск, склопластик, вуглепластик, метод намотування, 05.08.03 – «Конструювання та будування суден»

Бібліографічний опис

Зібрання