Податкове стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Автори

Гавриленко, Наталія Вікторівна

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертаційна робота присвячена дослідженню процесу податкового стимулювання функціонування малих та середніх підприємств в Україні. Визначено, що, незважаючи на чисельні наукові доробки у сфері оподаткування та підприємництва, існують певні розбіжності в понятійному апараті. Запропоновано трактування сутності категорій "підприємництво", "підприємництво у малому бізнесі", "малий бізнес","стимулювання" і "податкове стимулювання" шляхом уточнення даних понять, яке відрізняється від попередніх тим, що акцентує увагу на інноваційній складовій саме підприємницької діяльності. Проведений аналіз податкового стимулювання малого та середнього бізнесу в Україні показав його неефективність, а роль податкових надходжень від таких суб'єктів у надходженнях до бюджету – незначною. Узагальнення наукових доробок у цій сфері, враховуючи позитивний досвід країн світу, дозволив запропонувати надання певних пільг для середніх і малих підприємств, що здійснюють інноваційну діяльність та знаходяться на загальній системі оподаткування. Запропоновано рекомендації щодо податкового стимулювання виробничої сфери малого і середнього бізнесу, схему взаємозв’язку інформаційного та організаційного забезпечення податкового стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу, яка повинна сприяти впровадженню заходів зі стимулювання та контролю за їх виконанням.

Опис

Гавриленко, Н. В. Податкове стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.08 / Н. В. Гавриленко ; наук. кер. О. Ю. Дубовик ; ОНЕУ. – Одеса, 2013. – 23 с.

Ключові слова

малий і середній бізнес, бюджет, податок, інновація, платники, пільги, стимули, механізм податкового стимулювання, оподаткування

Бібліографічний опис

Зібрання