Удосконалення системи управління ризиками на підприємствах малого і середнього бізнесу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Габрівська, І. М.
Gabrivska, I. M.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Габрівська І. М. «Удосконалення системи управління ризиками на підприємствах малого і середнього бізнесу» На правах рукопису. Магістерська робота за спеціальністю 122– Комп’ютерні науки, освітня програма – Управління проектами. Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова. Миколаїв, 2022. Проектне управління є унікальним інструментом управління, яке набуло максимального поширення саме в будівництві, оскільки діяльність будівельних організацій ідеально описує принцип існування проектноорієнтованої організації. В магістерській роботі розглянуті актуальні питання стосовно управління проектними ризиками на будівельних підприємствах. Досліджено теоретичні основи управління проєктами і ризиками малих і середніх будівельних організацій; розглянуто класифікацію ризиків будівельних проєктів; розроблено інструменти організації управління реалізацією системи управління ризиками в будівельних проєктах.

Опис

Габрівська, І. М. Удосконалення системи управління ризиками на підприємствах малого і середнього бізнесу = The Risk Management System Improvement at Small and Medium-sized Enterprises" Copyright of the manuscript : магістерська робота ; спец. 122 "Комп’ютерні науки" / І. М. Габрівська ; наук. кер. С. К. Чернов. – Миколаїв : НУК, 2022. – 95 с.

Ключові слова

управління проектами, проектні ризики, будівельні оргаанізації, 122 "Комп’ютерні науки", project management, project risks, construction organizations

Бібліографічний опис