Основні напрями тактичної підготовки в художній гімнастиці

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Ускладнення змагальної діяльності, постійна інтенсифікація тренувального процесу та гранична реалізація індивідуальних можливостей гімнасток зумовлюють вичерпання резервів до удосконалення їх спортивної майстерності та вимагають пошуку нових шляхів до зростання спортивних результатів з урахуванням сучасних тенденцій розвитку художньої гімнастики.

Опис

Єремєєва, Є. Основні напрями тактичної підготовки в художній гімнастиці = The main areas of tactical training in rhythmic gymnastics / Є. Єремєєва, О. В. Сокол // Гуманіт. вісн. НУК. – Миколаїв : Іліон, 2023. – Вип. 16. – С. 22–24.

Ключові слова

художня гімнастика, тактична підготовка, програма тактичної підготовки, напрями тактичної підготовки, тактичне мислення, artistic gymnastics, tactical training, tactical training program, direct tactical training, tactical mentality

Бібліографічний опис