Управління професійним розвитком персоналу закладу охорони здоров’я

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Приходько О. А. ''Управління професійним розвитком персоналу закладу охорони здоров’я'' Кваліфікаційна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 073 ''Менеджмент'' – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв, 2021. Кваліфікаційна робота присвячена проблемам теоретичних, методичних і прикладних аспектів управління професійним розвитком персоналу комунального некомерційного підприємства «Веселинівська районна лікарня» Веселинівської селищної ради Миколаївської області. У роботі здійснено кількісно-якісний аналіз складу персоналу Веселинівської районної лікарні, проаналізовано складові процесу професійного розвитку персоналу та здійснено оцінку факторів впливу на професійний розвиток персоналу досліджуваного закладу охорони здоров’я. Запропоновано напрями удосконалення організаційно-функціональної діяльності щодо забезпечення професійного розвитку персоналу лікарні, серед яких найважливішим є удосконалення процедури проведення атестації медичних кадрів. В контексті удосконалення механізму мотивації до професійного саморозвитку та навчання у кваліфікаційній роботі сформовано характеристику видів навчання кадрів залежно від мотиваторів, в якій під кожен вид навчання визначено систему можливих стимулів.

Опис

Приходько, О. А. Управління професійним розвитком персоналу закладу охорони здоров’я = Management of professional development of healthcare personne : магістерська робота ; спец. 073 ''Менеджмент'' / О. А. Приходько ; наук. кер. М. В. Волосюк. – Миколаїв : НУК, 2021. – 76 с.

Ключові слова

заклад охорони здоров’я, управління персоналом, формування професійного рівня персоналу, атестація кадрів, стимулювання, 073 ''Менеджмент'', healthcare institution, personnel management, formation of professional level of personnel, personnel certification, incentives

Бібліографічний опис