Довговічність канатів багатоякірних систем позиціонування суден та засобів океанотехніки з урахуванням вітро-хвильових умов = The durability of multy-anchor positioning system ropes of ships and marine technology objects taking into account wind-wave conditions

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012-09-05

Автори

Андрейчикова, Ганна Юріївна
Andreychikova, A. Y.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертацію присвячено вирішенню актуальної задачі – дослідженню особливостей циклічних навантажень якірних канатів багатоякірних систем суден та об’єктів океанотехніки та розрахунку довговічності якірних ліній в умовах довготермінових стоянок у відкритому морі з урахуванням вітро-хвильових умов місця експлуатації = Dissertation is devoted to solving of the important applied problem - study of multyanchor systems anchor ropes of ships and marine technology facilities cyclic loadings and flexible anchor links durability calculation in long-term parking at the open sea, taking into account wind-wave conditions of the operation place.

Опис

Андрейчикова, Г. Ю. Довговічність канатів багатоякірних систем позиціонування суден та засобів океанотехніки з урахуванням вітро-хвильових умов : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.08.03 / Г. Ю. Андрейчикова ; НУК ; наук. кер. Б. А. Бугаєнко. - Миколаїв, 2012. - 24 с. + ел. копія.

Ключові слова

багатоякірна система, об'єкт океанотехніки, довговічність, вітро-хвильові умови, умовний спектр, жорсткістна характеристика, multy-anchor system, marine technology object, durability, wind-wave conditions, conventional spectrum, inflexibility characteristic

Бібліографічний опис

Зібрання