Покоління Y та покоління Z: до питання визначення пріоритетних ціннісних моделей

Вантажиться...
Ескіз

Дата

Автори

Москвич, А. І.
Гончарова, О. О.
Moskvich, Anastasiya Ivanivna
Москвич, А. І.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Миколаїв: НУК

Анотація

У даній статті розглянуто сучасні теоріі циклічного відтворення характерних соціально-поведінкових тенденцій різних поколінь. В якості теоретичної основи взяті теорії поколінь В. Штрауса і Н. Хоува. Особлива увага приділяється особистим характеристикам і поведінковим характеристикам поколінь так званих «міленіалів» та «зетів».

Опис

Москвич, А. І. Покоління Y та покоління Z: до питання визначення пріоритетних ціннісних моделей = Generation Y and Generation Z:to the definition of priority value models / А. І. Москвич, О. О. Гончарова // Матеріали ІІІ всеукр. студ. наук.-практ. конф. "Філософські та культурологічні проблеми людства очима студентства. – Миколаїв : НУК, 2020. – С. 204–207.

Ключові слова

теорія поколінь, тенденції, циклічність, покоління, «міленіали», «зети», generation theory, tendencies, cyclicality, generations, "millennials", the representatives of the generation Z, теория поколений, тенденции, цикличность, поколения, «миллениалы», «зеты»

Бібліографічний опис