Модернізація спеціальної оправки з торцевою фрезою-протяжкою, яка працює за схемою прогресивного фрезерування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Анастасенко, С. М.
Григурко, І. О.
Будуров, B. Л.
Anastasenko, Sergey
Grigyrkо, Ivan
Bydyrov, Vasiliy

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті представлена модернізація конструкції спеціальної оправки для торцевої фрези зі зміщеним центром обертання. Розроблено схему прогресивного фрезерування поверхонь за допомогою спеціальної оправки для фрези-протяжки,яка забезпечує знімання припуску від 10 до 30 мм, за один прохід.

Опис

Анастасенко, С. М. Модернізація спеціальної оправки з торцевою фрезою-протяжкою, яка працює за схемою прогресивного фрезерування = Upgrading of the special mandrel with a face broach milling cutter that operates according to the scheme of advanced milling / С. М. Анастасенко, І. О. Григурко, В. Л. Будуров // Констроювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин : загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. – Кропивницький : ЦНТУ, 2017. – Вип. 47, ч. II. – С. 10–14. – Режим доступу : http://www.kntu.kr.ua/doc/47_2_2017_constraction.pdf

Ключові слова

стійкість інструмента, фрезерування, припуск, фреза протяжка, геометричні параметри, передній кут, головний кут в плані, спеціальна оправка, різальні зубці, the broach milling cutter, firmness of instrument, milling, geometrical parameters, front corner, main corner in a plan, special mounting, cutting indents

Бібліографічний опис