Від вивчення потреб до комплексного дослідження інформаційної поведінки науково-педагогічних працівників університету

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Жигалкіна, М. С.
Zhigalkinа, M. S.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У доповіді викладені загальні результати анкетування науково-педагогічних працівників НУК, яке проводилося з метою з'ясувати ставлення професорсько-викладацького складу університету до наукометричних баз даних, проаналізувати, які ідентифікатори вченого вони використовують у роботі, яким БД надають перевагу, та проблеми, які виникають при інтеграції досліджень у світову науку.

Опис

Жигалкіна, М. С. Від вивчення потреб до комплексного дослідження інформаційної поведінки науково-педагогічних працівників університету = Scientific Library оf National University of Shipbuilding. From the study of the needs for a comprehensive study of information behavior of scientific and pedagogical workers of the University / М. С. Жигалкіна // Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. «Науково-комунікаційний простір бібліотеки ЗВО: вимоги часу та реалії». – Миколаїв : НУК, 2018. – С. 22–26.

Ключові слова

інформаційна поведінка, анкетування, наукометричні бази, науково-педагогічні працівники, information behavior, questioning, science-based bases, scientific and pedagogical workers

Бібліографічний опис