Вдосконалення паливних форсунок двигуна МАК 8М25

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Андрущенко А. М.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню ефективності роботи паливних форсунок двигуна МАК 8М25. Розглянуто сучасні напрямки модернізації паливної системи суднових двигунів, проведено аналіз конструкцій форсунок. В роботі виконані розрахунки робочого циклу ДВЗ на дизельному паливі. Розглянуті питання вдосконалення паливних форсунок шляхом використання розпилювачів із зіткненними струменями. Розглянуті питання обслуговування та експлуатація форсунок. Наведені заходи щодо забезпечення вимог охорони праці. Робота виконана українською мовою на 100 сторінках розрахунково-пояснювальної записки. Використано 10 джерел. Графічна частина представлена на 5 кресленнях формату А1.

Опис

Андрущенко, А. М. Вдосконалення паливних форсунок двигуна МАК 8М25 : магістерська робота ; спец. 142 "Енергетичне машинобудування" / А. М. Андрущенко ; наук. кер. Б. Г. Тимошевський. – Миколаїв : НУК, 2022. – 102 с.

Ключові слова

Бібліографічний опис