Підвищення ефективності суднових енергетичних установок використанням аераційних плазмохімічних пристроїв = A heightening of efficiency of marine power plants using aerate plasma-chemical devices

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

Автори

Маринець, Олександр Миколайович
Marinetz, О. М.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Поставлена ціль досягнута теоретико-експериментальним розв'язанням дослідних задач. Теоретично обґрунтовані й експериментально досліджені нові способи організації плазмохімічного горіння палива в СЕУ. Оцінено термодинамічну ефективність запропонованої концепції організації процесів горіння палив у СЕУ = The object in view is reached by the theoretical and experimental solution of research problems. New methods of organization of plasma-chemical fuel burning in marine power plants are theoretically justified and experimentally explored. The 15 thermodynamic efficiency for offered conception of organization of fuel combustion processes in power plants is evaluated.

Опис

Маринець, О. М. Підвищення ефективності суднових енергетичних установок використанням аераційних плазмохімічних пристроїв : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.08.05 / О. М. Маринець ; УДМТУ ; наук. кер. С. І. Сербін. - Миколаїв, 2002. - 17 с.

Ключові слова

суднові енергетичні установки, паливоспалюючі пристрої, аерація, плазмохімічний метод, marine power plants, combustors, aeration, plasma-chemical method

Бібліографічний опис

Зібрання