Система бібліотечно-інформаційних ресурсів вищих навчальних закладів: концептуалізація регіональних механізмів функціонування = The System of Library Information Resources of higher Schools: Conceptual regional Mechanisms of Functioning.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню БІР ВНЗ, концептуалізації регіональних механізмів їх функціонування. Визначено системноутворювальний механізм формування БІР як єдиного інтеграційного ресурсу освіти регіонального рівня. Розглянуто нові підходи до формування системи науково-освітнього інформаційного ресурсу як складового елементу соціально-інформаційного модуля освіти. Доведено природність і необхідність корпоративних об'єднань ВНЗ зі створення БІР; визначено взаємовідносини та напрями їх удосконалення через механізм інноваційного менеджменту БІР = The dissertation deals with the complex research of Library Information Resources of higher Schools, conceptualizing the regional mechanisms of their functioning, System – oriented mechanism forming library information resources as the integer for the regional education has been determined. A number of new approaches to forming the system of scientific and education information resource as a component of the social and informational module in education have been student and the necessity of corporate library information resource centers has been proved. The relationships and directions of their improvement by means of the mechanism of the innovative management of library information resources have been selected.

Опис

Костирко, Т. М. Система бібліотечно-інформаційних ресурсів вищих навчальних закладів: концептуалізація регіональних механізмів функціонування : автореф. дис. ... канд. наук з соц. комунікацій : 27.00.03 / Т. М. Костирко ; ХДАК ; наук. кер. В. О. Ільганаєва. - Х., 2008. - 24 с.

Ключові слова

бібліотечно-інформаційні ресурси, корпоративне об'єднання бібліотек, інформаційно-освітній простір, системно-мережевий рівень, бібліотечні корпорації, регіональні інформаційні системи, інформаційне забезпечення освіти, Library information resources (LIR), the system of library information resources for higher school, LIR corporate associations of higher schools, informational and educational medium, modeling concept, educational information software, system and network level, social communicative systems

Бібліографічний опис

Зібрання