Кримінальне право України. Загальна частина

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

Автори

Богомягков, Юрій Сергійович
Бараненко, Дмитро Володимирович

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Подано загальні відомості з курсу "Кримінальне право України", плани семінарських занять із вивчення Загальної частини права; запропоновано список рекомендованих джерел. Призначено для студентів вищих закладів освіти юридичного профілю.

Опис

Богомягков, Ю. С. Кримінальне право України. Загальна частина : метод. рек. / Ю. С. Богомягков, Д. В. Бараненко. - Миколаїв : НУК, 2007. - 32 с. + ел. копія.

Ключові слова

кримінальне право України, методичні рекомендації, теорія та історія держави і права, кримінальне законодавство, кримінальна відповідальність

Бібліографічний опис