Екологічні аспекти інноваційно-технологічного розвитку картоплярства на півдні України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Березнюк, Є. П.
Bereznyuk, E.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Тема дипломної роботи є актуальною та присвячена дослідженню екологічних аспектів впровадження заходів з підвищення екологічно-технологічного рівня картоплярства на півдні України.В роботі досліджені екологічні аспекти інноваційно-технологічного розвитку картоплярства та можливості його впровадження в сучасну модель вирощування цієї агрокультури на півдні України.Об’єктом дослідження є екологічні особливості інтексифікації розвитку картоплярства на півдні України. Предметом дослідження – екологічні аспекти і умови безпечного для навколишнього середовища інноваційно-технологічного розвитку картоплярства на півдні України. В цілому магістерська робота складається з п’яти розділів. У першому розділі роботи розглянуто сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку картоплярства в Україні. У другому розділі розглянуті методики дослідження та прогнозування вирощування картоплі. У третьому розділі представлено обґрунтування впровадження доцільних технологічних інновацій в картоплярство. Представлено оптимізацію схем посадки об’єкту дослідження, комбіноване застосування добрив для захисту рослин, екологічні аспекти підвищення технологічного рівня картоплярства та проведена симуляція періоду вирощування. У четвертому розділі зроблена екологічно-економічна оцінка впровадження інноваційних технологій у картоплярство. У п’ятому розділі розглянуті питання охорона людської праці під час вирощування картоплі.Список використаних джерел містить 41 найменування. Загальний обсяг роботи – 79 сторінок.

Опис

Березнюк, Є. П. Екологічні аспекти інноваційно-технологічного розвитку картоплярства на півдні України = Еnvironmental aspects of innovative and technological development of potato growing in the south of Ukraine : магістерська робота ; спец. 183 “Технології захисту навколишнього середовища“ / Є. П. Березнюк ; наук. кер. О. М. Маринець. – Миколаїв : НУК, 2020. – 75 с.

Ключові слова

картоплярство, моделювання, інновації, технології вирощування, екологічна ефективність, 183 “Технології захисту навколишнього середовища“, potato growing, modeling, innovations, cultivation technologies, ecological efficiency

Бібліографічний опис