Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Охорона праці в галузі" для студентів ВНЗ освітнього рівня "магістр" денної форми навчання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Щедродосєв, О. В.
Коновалова, Г. В.
Мозговий, А. М.
Савельєв, В. В.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Наведено організацію і розподіл навчального часу, тематику лекційних занять, теми практичних занять, теми самостійної роботи, питання для поточного та підсумкового контролю знань; представлено теоретичні матеріали до модулів дисципліни, список рекомендованої літератури та джерел інтернет-ресурсів. Методичні вказівки призначені для студентів ВНЗ освітнього рівня "магістр" денної форми навчання.

Опис

Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Охорона праці в галузі" для студентів ВНЗ освітнього рівня "магістр" денної форми навчання / О. В. Щедродосєв, Г. В. Коновалова, А. М. Мозговий, В. В. Савельєв. – Миколаїв : НУК, 2017. – 57 с.

Ключові слова

охорона праці, суднобудування, небезпечні фактори, пожежна безпека, магістр, умови праці, норми, правила

Бібліографічний опис