Розробка заходів зі зниження рівня пилових викидів на шламосховищах Миколаївського глиноземного заводу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Котова, М. С.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Об'єктом дослідження є вплив Миколаївського глиноземного заводу (МГЗ) на довкілля, предметом – зниження рівня пилових викидів на шламосховищах МГЗ. Розглянуті процеси вітрової ерозії. Надана характеристика впливу МГЗ на довкілля та його шламосховищ на атмосферне повітря регіону. Розраховано: викиди шламового пилу в процесі його зберігання та транспортування на шламове поле; залежність вітрової ерозії на шламосховищі від гранулометричного складу за моделлю Догілевича М. І. та Чемпіла У. Проаналізовані існуючі на МГЗ практики зниження пилових викидів. Розглянуті можливості використання вітрового бар'єру "Dust Tamer" та жорстких покриттів. На перспективу запропоновано будівництво контейнерного терміналу на місці шламосховища № 1. Розглянуті питання охороні праці при експлуатації шламових господарств.

Опис

Котова, М. С. Розробка заходів зі зниження рівня пилових викидів на шламосховищах Миколаївського глиноземного заводу : робота на здобуття кваліфікаційного рівня магістра ; спец. 101 "Екологія" / М. С. Котова ; наук. кер. О. М. Маринець. – Миколаїв : НУК, 2019. – 108 с.

Ключові слова

пилові викиди, шламовий пил, вітрова ерозія, пиління шламового поля, шламосховище, спеціальність 101 "Екологія"

Бібліографічний опис