Method for describing signal conversion processes in analog electronic systems

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Al-Suod, Mahmoud
Eial Awwad, Abdullah
Al-Quteimat, Alaa
Ushkarenko, Oleksandr Olehovych

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Одним з основних завдань інформаційних технологій є вдосконалення існуючих та розробка нових методів формального запису різноманітних динамічних логічних операцій перетворення аналогових і цифрових сигналів в електронних системах керування, збору та обробки інформації. Етап формального запису будь-якого процесу перетворення сигналу має бути представлений у вигляді аналітичних символів, послідовність яких повинна утворювати повністю функціональну математичну модель. Удосконалений метод опису процесів перетворення сигналів на основі представлення математичних моделей компонентів електронних схем у графоаналітичній формі з підвищеною інформативністю дозволяє інтегрувати розроблені моделі елементів електронної схеми з об'єктно-орієнтованою мовою програмування у вигляді функціональних блоків. Це відкриває шлях до виконання параметричного аналізу схем та інших завдань, пов'язаних з моделюванням електронних систем.

Опис

Method for describing signal conversion processes in analog electronic systems / M. Al-Suod, A. E. Awwad, A. Al-Quteimat, O. Ushkarenko // Bulletin of Electrical Engineering and Informatics. – 2022. – Vol. 11. – №. 1. – P. 82–92.

Ключові слова

Amplifier, electronic elements, functional structure, grapho-analytical model, signal conversion analysis, signal conversion analysis

Бібліографічний опис

Зібрання