Удосконалення механізмів проєктного підходу в соціальній сфері закладів освіти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Гончар, А. В.
Gonchar, A. V.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Гончар А. В. «Удосконалення механізмів проєктного підходу в соціальній сфері закладів освіти». На правах рукопису. Магістерська робота за спеціальністю 122: Комп’ютерні науки, освітня програма «Управління проектами». Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова. Миколаїв, 2022. 75 сторінок. В роботі досліджено проектну діяльності соціально орієнтованих некомерційних організацій та сформовано рекомендацій щодо вдосконалення проектної діяльності у соціально орієнтованих некомерційних організаціях. Представлений концептуальний підхід щодо визначення академічного фандрайзингу, а також взаємодія структурних підрозділів щодо досягнення цілей та завдань фандрайзингової діяльності в освітній установі.

Опис

Гончар, А. В. Удосконалення механізмів проєктного підходу в соціальній сфері закладів освіти = Improving the mechanisms of the project approach in the social sphere of educational institutions : магістерська робота ; спец. 122 "Комп’ютерні науки" / А. В. Гончар ; наук. кер. О. Б. Данченко. – Миколаїв : НУК, 2022. – 75 с.

Ключові слова

соціальна організація, проєкт, фандрайзинг, некомерційна організація, заклад освіти, 122 "Комп’ютерні науки", social organization, project, fundraising, non-commercial organization, educational institution

Бібліографічний опис