Економічне стимулювання розвитку підприємств суднобудування України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Рогов, Вячеслав Георгійович
Rogov, V. H.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Обґрунтовано теоретичні та вдосконалено методичні положення економічного стимулювання в системі управління розвитком підприємства. Здійснено аналіз тенденцій розвитку суднобудівних підприємств і ефективності формування та використання ними стимулів їх розвитку. Надано рекомендації щодо формування податкових і кредитних стимулів розвитку суднобудівного підприємства на основі балансу суспільних і корпоративних інтересів; запропоновано науково-методичний підхід до створення системи раннього попередження і реагування на зміни економічних стимулів розвитку підприємства за слабкими і сильними сигналами; розроблено методичний підхід до оцінки економічних ризиків реалізації стратегії розвитку підприємства та обґрунтування доцільності застосування альтернативної стратегії в разі істотного впливу стимулів на основі математичного апарату теорії узагальнених нечітких чисел.

Опис

Рогов, В. Г. Економічне стимулювання розвитку підприємств суднобудування України = The economic stimulation of shipbuilding enterprises development in Ukraine : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / В. Г. Рогов ; наук. кер. Г. В.Єфімова ; ІПРЕЕД НАН України. – Одеса, 2021. – 24 с.

Ключові слова

стимули, стимулювання, підприємство, суднобудування, розвиток, адаптація, менеджмент, слабкі сигнали, сильні сигнали, нечіткі числа, incentives, stimulation, enterprise, shipbuilding development, adaptation, management, weak signals, strong signals, fuzzy numbers

Бібліографічний опис

Зібрання