"Особливості застосування сучасних інтерактивних технологій при роботі за методом CLIL в середній школі"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Ця дипломна робота присвячена розробці та технічній реалізації електронного посібника для вивчення англійської мови в середній школі використовуючи методику CLIL та інноваційні інтерактивні технології. Методика CLIL, яка базується на інтеграції мовного та предметного навчання, стає дорогоцінним інструментом для покращення навчального процесу. У роботі детально проаналізовано концепцію створення електронного посібника, включаючи відео- та аудіоматеріали для розвитку навичок мовлення та аудіювання, інтерактивні завдання для активного засвоєння матеріалу та використання віртуальних ресурсів для поглибленого вивчення. Технічна реалізація базується на веб-платформі з використанням сучасних мов програмування та фреймворків, що забезпечує універсальний доступ та високий рівень взаємодії з користувачем. Враховуючи сучасні тенденції в освіті, електронний посібник також пристосований для використання на різних пристроях, включаючи мобільні телефони та планшети. Окремий акцент зроблено на гарантування безпеки та конфіденційності, а також на введення системи моніторингу та аналітики для вчителів, що дозволяє вчасно виявляти труднощі та адаптувати навчальний процес. Ця дипломна робота відкриває нові перспективи у сфері навчання англійської мови в середній школі, запропоновуючи практичні рекомендації для ефективного впровадження електронного посібника з методики CLIL за допомогою інтерактивних технологій. Результати дослідження сприятимуть покращенню методичних підходів та якості навчання, сприяючи розвитку знань та мовних вмінь учнів.

Опис

Тамбовцева, Г. Є. Розробка електронного посібника з методики навчання англійської мови: "Особливості застосування сучасних інтерактивних технологій при роботі за методом CLIL в середній школі" = Development of an electronic manual on the methodology of teaching English: "Features of applying modern interactive technologies in the implementation of the CLIL method in secondary school" : бакалаврська робота ; спец. 035 "Філологія" / Г. Є. Тамбовцева ; наук. кер. Н. С. Мочалова. – Миколаїв : НУК, 2024. – 89 с.

Ключові слова

електронний посібник, методика навчання англійської мови, сучасні інтерактивні технології, метод CLIL, 035 “Філологія“, electronic manual, methodology of teaching English, modern interactive technologies, CLIL method

Бібліографічний опис