Визначення характеристик транспортного судна, що перевозить вантажі послідовними рейсами = The Determination of Particulars of Ships Delivering Goods by Consecutive Voyages.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Автори

Панкова, Ольга Володимирівна
Pankova, O. V.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація присвячена теоретичному обґрунтуванню та практичній розробці методів визначення оптимальних за техніко-економічними показниками характеристик та елементів суден послідовних рейсів (СПР) на ранніх стадіях їх проектування, розробці відповідної методики проектування = The Dissertation is devoted to the theoretical ground and the practical determination methods development of optimum on technical-economic indexes descriptions and elements of consecutive voyages ships (CVS) on the early stages of their designing, the proper design technique development.

Опис

Панкова, О. В. Визначення характеристик транспортного судна, що перевозить вантажі послідовними рейсами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.08.03 / О. В. Панкова ; НУК ; наук. кер. В. О. Нєкрасов. - Миколаїв, 2011. - 24 с.

Ключові слова

СПР, математична модель, модель функціонування, ефективність, надійність, безпека плавання, ефективність експлуатації, CVS, mathematical model, functioning model, efficiency, reliability, swimming safety, exploitation efficiency

Бібліографічний опис

Зібрання