Devising procedures for design and verification calculations of the beam-wall with edge breaks under static and cyclic loads

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023-10

Автори

Sokov Valerii Mykolaiovych

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Досліджується тонкостінна стальна балка-стінка зі зламом кромок, яка входить до складу багатьох конструкцій. Стінка цієї балки складається з двох призматичних частин з прямолінійним переходом від меншої висоти стінки до більшої, утворюючи разом з кромками призматичних частин ламану верхню кромку. Нижньою прямолінійною кромкою стінка кріпиться до обшивки. Балка-стінка зазнає впливу статичних та циклічних номінальних навантажень, які можуть спричинювати появу пружно-пластичних деформацій в концентраторі напружень. Це спричинює невиконання статичної міцності та виникненню і росту втомних тріщин. В представленій роботі запропоновані методики проєктувального та перевірочного розрахунку сталевої балки-стінки зі зламом кромок при пружному статичному та циклічному пружно-пластичному деформуванні в концентраторі напружень. Матеріал балки ідеальний пружно-пластичний. Особливостями методик є можливість оптимального проєктування в умовах пружного та пружно-пластичного деформування, використовуючи залежності тільки для оптимального пружного проєктування. Відмінною рисою методик є те, що через формулу Нейбера визначаються не пружно-пластичні характеристики за відомими пружними, як зазвичай, а навпаки. За розробленими залежностями для циклічних пружно-пластичних деформацій в концентраторі визначається теоретичний коефіцієнт концентрації, який, в свою чергу, задіяний у визначенні оптимальних геометричних параметрах. Методики дають надійні результати при номінальних симетричних циклічних навантаженнях до 0,6 від границі плинності. Це пояснюється тим, що формула Нейбера дає завжди консервативні результати, спричинюючи надлишкову міцність. Методики можуть бути застосовані окремо для розтягу-стиску і згину, і при їх сумісній дії.

Опис

Devising procedures for design and verification calculations of the beam-wall with edge breaks under static and cyclic loads / V. Sokov, L. Korostylov, O. Shchedrolosiev, H. Sharun, S. Klymenkov // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2023. – Vol. 5, No.7 (125). – P. 23–33.

Ключові слова

Бібліографічний опис