Особливості організаційно-функціональної діяльності закладу охорони здоров’я в умовах адаптації до змін зовнішнього середовища

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дубова І. О. "Особливості організаційно-функціональної діяльності закладу охорони здоров’я в умовах адаптації до змін зовнішнього середовища". Кваліфікаційна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 073 "Менеджмент" – Національний університеткораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв, 2021. Кваліфікаційна робота присвячена проблемам теоретичних, методичних і прикладних аспектів адаптування організаційно-функціональної діяльності комунального некомерційного підприємства «Миколаївська обласна клінічна лікарня Миколаївської обласної ради» до змін зовнішнього середовища. У роботі досліджено організаційно-функціональну діяльність Миколаївської обласної клінічної лікарні в умовах адаптації до змін зовнішнього середовища та проведено оцінку ефективності організаційно-функціональної діяльності досліджуваної організації. Окреслено розвиток стратегічного управління у Миколаївській обласній клінічній лікарні. Впровадження стратегічного менеджменту в практику роботи лікарні призведе до: організаційних змін; розвитку координаційної та прогнозуючої функції менеджменту; стимулювання інноваційної діяльності закладу охорони здоров’я; стимулювання постійного процесу розвитку персоналу медичного закладу та перехід до моделі самоосвітньої організації; розвитку механізмів управління ризиками та розроблення і реалізації антикризових програм; зосередження уваги на підвищення якості всіх видів діяльності медичного закладу. Надано рекомендації щодо удосконалення інноваційного розвитку досліджуваної лікарні як важливої умови його адаптації до змін зовнішнього середовища. Види інновацій, які доцільно застосувати у роботі цього медичного закладу: медичні та технологічні, організаційні, економічні, інформаційно-технологічні, медико-фармацевтичні.

Опис

Дубова, І. О. Особливості організаційно-функціональної діяльності закладу охорони здоров’я в умовах адаптації до змін зовнішнього середовища = Features of the organizational and functional activities of a healthcare institution in terms of adaptation to changes in the external environment : магістерська робота ; спец. 073 ''Менеджмент'' / І. О. Дубова ; наук. кер. М. В. Волосюк. – Миколаїв : НУК, 2021. – 81 с.

Ключові слова

заклад охорони здоров’я, організаційно-функціональна діяльність, адаптація до змін зовнішнього середовища, стратегічне управління, інноваційний розвиток, 073 "Менеджмент", healthcare institution, organizational and functional activities, adaptation to changes in the external environment, strategic management, innovative development

Бібліографічний опис