Навчально-науковий гуманітарний інститут НУК

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Білоножко, К. С.
Булавко, О. В.
Жигалкіна, М. С.
Панченко, Т. С.
Костирко, Т. М.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Бібліографічний покажчик містить перелік наукових та науково-методичних праць викладачів та співробітників Навчально-наукового гуманітарного інституту НУК. Мета покажчика – відобразити наукові та науково-методичні праці вчених. До його складу увійшли монографії, підручники, навчальні посібники, методичні вказівки, статті, матеріали доповідей на всеукраїнських та міжнародних наукових, науково-практичних конференціях. Відомості про публікації подано мовою оригіналу. Матеріал у покажчику розташовано за переліком кафедр та за алфавітом прізвищ авторів робіт. Бібліографічний опис праць складено згідно діючих ДСТУ. Нумерація документів у покажчику наскрізна. Всі документи публікуються мовою оригіналу. Для студентів, аспірантів, науковців і спеціалістів різних галузей освіти, науки і виробництва.

Опис

Навчально-науковий гуманітарний інститут НУК [Електронний ресурс] : бібліогр. покажчик / уклад.: К. С. Білоножко, О. В. Булавко, М. С. Жигалкіна, Т. С. Панченко ; за ред. Т. М. Костирко. – Миколаїв : НУК, 2021. – 189 с. – Режим доступу : http://lib.nuos.edu.ua.

Ключові слова

Навчально-науковий гуманітарний інститут НУК, бібліографічний покажчик

Бібліографічний опис