Удосконалення експериментально-теоретичного методу розрахунку втомної міцності суднових корпусних конструкцій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Литвиненко, Д. Ю.
Lytvynenko, D.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Отримала подальший розвиток класифікація методів розрахунку втомної міцності суднокорпусних конструкцій. Показано доцільність застосування експериментально-теоретичного методу для вирішення практичних задач. Вперше розроблені критеріальні залежності експериментально-теоретичного методу для типового концентратора напружень, які дозволяють виконувати оцінку його втомної міцності при стохастичному навантаженні. Для розрахунку теоретичних коефіцієнтів концентрації напружень в конструктивних вузлах від зварних швів вперше запропоновано використовувати величини їх основних геометричних параметрів, визначені на основі статистичної обробки опублікованих в літературі даних. Удосконалено метод визначення теоретичного коефіцієнта концентрації напружень зварного вузла добутком таких коефіцієнтів від загальної геометрії і від зварного шва при узагальнених значеннях його геометричних параметрів. На основі удосконаленого експериментально-теоретичного методу розроблено методики розв’язку типових задач втомної міцності суднокорпусних вузлів та програмне забезпечення.

Опис

Литвиненко, Д. Ю. Удосконалення експериментально-теоретичного методу розрахунку втомної міцності суднових корпусних конструкцій = Improvement of the experimental and theoretic method for fatigue assessment of ship structures : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.08.03 / Д. Ю. Литвиненко; наук. керівник Л. І. Коростильов. – Миколаїв, 2019. – 26 с. + електрон. копія.

Ключові слова

втомна міцність, суднокорпусний вузол, крива втоми, втомне пошкодження, концентрація напружень, середні напруження циклу, стохастичне навантаження, fatigue strength, ship structural assembly, fatigue curve, fatigue damage, stress concentration, cycle mean stress, stochastic loading

Бібліографічний опис

Зібрання