Підвищення ефективності упорних і опорних підшипників ковзання суднових валопроводів = The uprising of a defectiveness of axial bearing and carrier bearing of marine shafting

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012-05-17

Автори

Ломаковська, Тетяна Юріївна
Lomakovskaya, T. Y.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація присвячена розробці теорії розрахунку нахилено- еквідистантних поверхонь (НЕП) у підшипникових вузлах пропульсивного комплексу. У роботі розроблено математичну модель, яка містить розрахункову схему, методику розрахунку робочих параметрів НЕП. Визначені конструктивні рішення НЕП, вибрані оптимальні експлуатаційні та конструктивні параметри НЕП з урахуванням технології виготовлення вузла. Експериментальні дослідження підтвердили адекватність розробленої моделі та достовірність одержаних результатів = The dissertation is devoted to elaborating the calculation theory for obliquity equidistant surfaces in friction nodes of marine machines. The mathematical model containing the calculation scheme and calculation methods for operating parameters of obliquity equidistant surfaces have been worked out. The design characteristics of obliquity equidistant surfaces have been determined the optimization of technology - based design and service node parameters has been worked out. The experiments have proved the adequacy of the model and verified the results obtained

Опис

Ломаковська, Т. Ю. Підвищення ефективності упорних і опорних підшипників ковзання суднових валопроводів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.08.05 / Т. Ю. Ломаковська ; НУК ; наук. кер. Ю. М. Кіпрєєв. - Миколаїв, 2007. - 18 с.

Ключові слова

нахилено-еквідистантні поверхні, математична модель, вибір оптимальних, експлуатаційних та конструктивних параметрів НЕП, obliquity equidistant surface, mathematic model, exploitation and designer parameters

Бібліографічний опис

Зібрання