Спеціалізована комп’ютерна система параметричного контролю та керованої стабілізації плавучих споруд

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Топалов, А. М.
Topalov, A. M.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертаційне дослідження присвячене актуальним питанням розробці моделей і методів синтезу розгалужених структур та компонентів спеціалізованих комп’ютерних систем параметричного контролю та керованої стабілізації плавучих доків за рахунок використання методів технічної діагностики, інтелектуальних підходів контролю та технології Інтернету речей для підвищення достовірності обробки даних та ефективності процесів контролю в режимі реального часу.
Dissertation research is devoted to topical issues of development of models and methods of synthesis of branched structures and components of specialized computer systems of parametric control and controlled stabilization of floating docks through the use of methods of technical diagnostics, intellectual control approaches and the Internet of things technology to improve the reliability of data processing and control processes efficiency in the real time mode.

Опис

Топалов, А. М. Спеціалізована комп’ютерна система параметричного контролю та керованої стабілізації плавучих споруд : дис. … канд. техн. наук : 05.13.05 / А. М. Топалов ; наук. кер. Ю. П. Кондратенко ; НУК ім. адмірала Макарова. – Миколаїв, 2019. – 239 с.

Ключові слова

плавучий док, спеціалізована комп’ютерна система, крен, диферент, хмарний сервіс, програмно-апаратні засоби, технічна діагностика, датчик рівня рідини, програмне забезпечення, floating dock, specialized computer system, roll, trimmer, cloud service, software, hardware, technical diagnostics, fluid level sensor, software

Бібліографічний опис

Зібрання