Ecosystem approach in the field of rational use and land care

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Litvak, Olga

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Реалізація екосистемного підходу передбачає обґрунтування та впровадження гнучкої, науково обґрунтованої системи землекористування для кожного району, сільськогосподарського підприємства і фермерського господарства. Обґрунтовано заходи для формування екосистемного підходу у сфері раціонального використання земельних ресурсів. Зазначено, що важливим кроком до екологізації сільського господарства та раціонального використання природно-ресурсного потенціалу аграрних підприємств є розвиток органічного землеробства, яке є дуже перспективним для Україні.

Опис

Litvak, O. Ecosystem approach in the field of rational use and land care / O. Litvak // Collection de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» avec des matériaux de la II conférence scientifique et pratique internationale «Débats scientifiques et orientations prospectives du développement scientifique». – Paris : La Fedeltà & Plateforme scientifique européenne, 2021. – Vol. 1. – P. 101–102. – uri : https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/issue/view/01.10.2021/595

Ключові слова

ecosystem approach, rational land use, agricultural enterprises, farms, organic farming, екосистемний підхід, раціональне землекористування, аграрні підприємства, фермерські господарства, органічне землеробство

Бібліографічний опис