Розробка газової паливної системи тракторного двигуна Д-245

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Химорода І. І.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню ефективності роботи двигуна Д-245 на компримованому природному газі. Проаналізовано особливості використання газового палива в сучасних поршневих ДВЗ. В роботі виконані розрахунки робочого циклу ДВЗ на дизельному паливі та природному газі, а також розроблена газова паливна система. Наведені заходи щодо забезпечення вимог екології та охорони праці. Економічні розрахунки, наведені у роботі, довели доцільність переводу двигуна Д-245 на газоподібне паливо. Робота виконана українською мовою на 85 сторінках розрахунково-пояснювальної записки. Використано 16 джерел. Графічна частина представлена на 4 кресленнях формату А1 та 2 кресленнях формату А2.

Опис

Химорода, І. І. Розробка газової паливної системи тракторного двигуна Д-245 : магістерська робота ; спец. 142 ''Енергетичне машинобудування'' / І. І. Химорода ; наук. кер. Б. Г. Тимошевський. – Миколаїв : НУК, 2022. – 87 с.

Ключові слова

Бібліографічний опис