Показатели функционального состояния спортсменок-гандболисток

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Автори

Богуш, В. Л.
Гетманцев, С. В.
Сокол, О. В.
Косенчук, В. А.
Кувалдина, О. В.
Яцунский, Е. А.
Bogush, V.
Getmantsev, S.
Sokol, O.
Kosenchuk, O.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Мета: вивчити функціональний стан гандболісток для розробки комплексної методики визначення перспективності спортсменів в обраному виді спорту. Матеріал і методи: комплекс кінематичних характеристик досліджувався у дівчат різного віку (15–16 років і 17–18 років) і спортивної майстерності, всього 45 осіб, за розробленою нами методикою вимірювання ефекту тренуючої дії, а також визначалися сенсомоторні реакції на звукові і світлові подразники, швидкість повітряного потоку, точність виконання заданого м’язового зусилля. Результати: вивчено зміни тренованості і функціональної підготовленості спортсменок різного віку, при цьому підвищення професійної майстерності збільшує можливості спортсмена у виконанні складних рухових дій, які забезпечує комплекс виконавчих механізмів різних анатомо-фізіологічних систем, що направлені на досягнення необхідного кінцевого результату. Виводи: зміна функціональних показників обумовлена загальними закономірностями зростання і розвитку організму і специфічним впливом тренувальної і спортивної діяльності. Отримані данні можуть застосовуватися для уточнення фізичного навантаження при різному рівні функціональної підготовленості, рухової активності, морфо-функціональних можливостей організму, стану здоров’я спортсмена.

Опис

Показатели функционального состояния спортсменок-гандболисток / В. Л. Богуш, С. В. Гетманцев, О. В. Сокол, В. А. Косенчук, О. В. Кувалдина, Е. А. Яцунский // Слобожанський наук.-спорт. вісн. – Харків : ХДАФК, 2016. – № 2 (52). – С. 22–27.

Ключові слова

гандбол, функциональное состояние, темп, точность движений, сенсомоторные реакции, скорость воздушного потока, точность дозировки мышечных усилий, гандбол, функціональний стан, темп, точність рухів, сенсомоторні реакції, швидкість повітряного потоку, точність дозування м’язових зусиль, handball, functional state, rate, exactness movements, sensorimotor reaction, the air flow speed, precision dosing of muscle effort

Бібліографічний опис