Моделі управління проектами створення засобів морської робототехніки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Бабкін, Г. В.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У дисертаційній роботі розв’язано актуальну наукову задачу загальнодержавного рівня – підвищення ефективності управління проектами по створенню засобів морської робототехніки шляхом вдосконалення методів та моделей теорії управління проектами. Виконано аналіз існуючих методів, моделей та механізмів управління проектами та програмами по створенню засобів морської робототехніки; досліджено особливості формування проектів та програм по створенню засобів морської робототехніки; розроблені концептуальне положення та відповідні моделі управління проектами створення засобів морської робототехніки: управління вартістю проектів по створенню засобів морської робототехніки, модель процесів вибору співвиконавців проекту, модель формування організаційної структури, підтверджена достовірність розроблених моделей шляхом їх впровадження у практику управління проектами створення засобів морської робототехніки.
The thesis has solved an important nationwide scientific problem - the efficiency improvement of managing the projects on designing sea robotics by upgrading the methods and theoretical models of project management. The work has analysed the existing methods, models and mechanisms of managing projects and programmes devoted to developing sea robotics; it has also researched some special features of creating projects and programmes on sea robotics development; the concept and appropriate management models on sea robotics development have been created, that is: project costs management, models of project participants selection, the model of building an organisational structure; the reliability of the models designed has been proved by implementing them in the practice of managing projects on sea robotics development.

Опис

Бабкін, Г. В. Моделі управління проектами створення засобів морської робототехніки : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Г. В. Бабкін ; наук. кер. В. С. Блінцов ; МОН України, НУК ім. адмірала Макарова. – Миколаїв, 2016. – 268 с.

Ключові слова

управління проектами, організаційна структура, математичне моделювання, засіб морської робототехніки, project management, organisational structure, mathematic modeling, sea robotics

Бібліографічний опис

Зібрання