Створення електронного посібника з лінгвокультурології "Паремійний концепт ЖІНКА/WOMAN в українській та англійській мовах"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Створення електронного посібника з лінгвокультурології "Паремійний концепт ЖІНКА/WOMAN в українській та англійській мовах". Дипломна робота присвячена розгляду явища концепту в лінгвістичній науці, мовної картини світу. Розглянуто також питання про порівняльне вивчення концептів різних мов та запропоновано визначення терміну "паремійний концепт". У роботі проаналізовано паремії англійської та української мов, які вербалізують концепт ЖІНКА/WOMAN; виявлено ролі, ознаки та рекомендації, що стосуються жінки; визначено концептуальні ознаки, які перебувають в ядрі та на периферії концепту. Здійснено порівняльний аналіз ознак концепту в українській та англійській мовах; виявлено спільні та відмінні риси, які виражають оцінку тим чи іншим явищам та ролям жінки в обох мовах.

Опис

Касюкова, Я. К. Створення електронного посібника з лінгвокультурології "Паремійний концепт ЖІНКА/WOMAN в українській та англійській мовах" = Developing an electronic manual on linguo culture studies "Proverbial concept ЖІНКА/WOMAN in Ukrainian and English" : бакалаврська робота ; спец. 035 "Філологія" / Я. К. Касюкова ; наук. кер. Н. С. Мочалова. – Миколаїв : НУК, 2024. – 72 с.

Ключові слова

концепт, мовна картина світу, паремія, паремійний концепт, порівняльна лінгвокультурологія, 035 “Філологія“, concept, linguistic picture of the world, paremia, paremic concept, comparative linguistic and cultural studies

Бібліографічний опис