Суб’єкт-суб’єктний підхід до організації педагогічного процесу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Слюсаренко, Ніна
Кульбацька, Марія
Slyusarenko, Nina
Kulbatska, Maria
Слюсаренко, Нина
Кульбацкая, Мария

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті розглянуто значення та переваги суб’єкт-суб’єктного підходу до організації педагогічного процесу. Розкрито сутність понять «об’єкт», «суб’єкт», «суб’єкт-об’єктний підхід», «суб’єкт-суб’єктний підхід». Виділено особливості суб’єкт-суб’єктної взаємодії та механізм її реалізації. Звернуто особливу увагу на те, що суб’єкт-суб’єктний підхід є однією з ключових складових ефективної взаємодії учасників педагогічного процесу, оскільки передбачає взаємний та плідний розвиток якостей особистостей як учня, так і вчителя у процесі їхнього спілкування та спільної діяльності.

Опис

Слюсаренко, Н. Суб’єкт-суб’єктний підхід до організації педагогічного процесу / Н. Слюсаренко, M. Кульбацька // Людинознавчі студії. Сер. Педагогіка: зб. наук. праць ДДПУ ім. Івана Франка – Дрогобич : ДДПУ ім. Івана Франка, 2015. – Вип. 1/33. – С. 194–201.

Ключові слова

об’єкт, суб’єкт, суб’єкт-об’єктний підхід, суб’єктсуб’єктний підхід, object, subject, subject-object approach, subject-subject approach, объект, субъект, субъект-объектный подход, субъект-субъектный подход

Бібліографічний опис

Зібрання