Еколого-економічна ефективність використання дощувальної машини "Фрегат" на поливних землях півдня України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Кондратьєва, В. Ф.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Об'єктом дослідження є еколого-економічна ефективність використання дощувальних машин (ДМ) на поливних землях півдня України, предметом досліджень – розробка моделі підвищення еколого-економічної ефективності використання ДМ "Фрегат". В роботі обґрунтована актуальність обраної теми. Наведені характеристики основних способів поливу. Обґрунтована доцільність поливу способом дощування. Розглянуті особливості ДМ "Фрегат", сформульовані екологічні вимоги до них та запропоновані засоби підвищення їх ефективності. За результатами моделювання еколого-економічної ефективності використання ДМ "Фрегат" виконано оцінку ефективності використання ДМ "Фрегат" на півдні України. Розглянуті також питання охороні праці та безпеки використання ДМ "Фрегат". Результати роботи можуть бути використані у південних та інших регіонах України, де застосовуються дощувальні машини "Фрегат".

Опис

Кондратьєва, В. Ф. Еколого-економічна ефективність використання дощувальної машини "Фрегат" на поливних землях півдня України : робота на здобуття кваліфікаційного рівня магістра ; спец. 101 "Екологія" / В. Ф. Кондратьєва ; наук. кер. О. М. Маринець. – Миколаїв : НУК, 2019. – 103 с.

Ключові слова

екологія земель, поливні землі, спосіб поливу, дощувальна машина, еколого-економічна ефективність, спеціальність 101 "Екологія"

Бібліографічний опис