Сутність та значення конкурентоспроможності в розвитку підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Автори

Надточій, І. І.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Досліджено поняття конкуренції та конкурентоспроможності. Виявлено взаємозв’язок конкурентоспроможності країни, підприємства, товару. Розглянуто детермінанти (фактори) глобальної конкурентоспроможності, конкурентоспроможності країни, підприємства, товару. Надано визначення терміна «товар ринкової новизни». = The concept of a competition, competitiveness is researched. The interrelation of competitiveness of the country, the enterprise, the goods is revealed. Determinants (factors) of global competitiveness, competitiveness of the country, the enterprise, the goods are considered. It is given definitions of concept «the goods of market novelty».

Опис

Надточій, І. І. Сутність та значення конкурентоспроможності в розвитку підприємств / І. І. Надточій // Вісн. НУК. – Миколаїв, 2010. – № 2. – Режим доступу : http://evn.nuos.edu.ua/article/view/24815/22306.

Ключові слова

конкуренція, конкурентоспроможність, детермінанти, конкурентні переваги, товар ринкової новизни, competition, competitiveness, determinant competitive advantage, the goods of market novelty

Бібліографічний опис