Експериментальне дослідження очищення лляльних вод від нафтопродуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Лейбович, Л.І.
Пацурковський, П.А.
Першина, К.Д.
Стельмах, О.І.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Проаналізовано можливість використання електрохімічного методу для очищення лляльних вод від нафтопродуктів. Представлено графік ефективності очищення води від нафтопродуктів в залежності від кратності циркуляції. Обґрунтовано доцільність проведення подальших експериментальних досліджень очищення нафтовмісних вод електрохімічним методом.

Опис

Лейбович Л.І., Пацурковський П.А., Першина К.Д., Стельмах О.І. Експериментальне дослідження очищення лляльних вод від нафтопродуктів / Л.І. Лейбович, П.А. Пацурковський, К.Д. Першина, О.І. Стельмах // Матеріали XIV Міжнародної наук.- техн. конф. «Проблеми екології та енергозбереження». – Миколаїв : Торубара В.В., 2021. – C. 104-106.

Ключові слова

Бібліографічний опис