Модернізація паливного насосу високого тиску двигуна MWM/TBD 510L6

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Будуєв М. В.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню ефективності роботи двигуна з ПНВТ з електрокерованим клапаном зливу. В роботі було проаналізовано сучасні способи підвищення надійності роботи паливної апаратури та конструкцій паливних насосів високого тиску. Був модернізований штатний паливний насос високого тиску шляхом використання електромагнітного клапану зливу. Проведенні розрахунки економічної доцільності модернізації штатного ПНВТ. Розглянуті питання охорони праці та безпека в надзвичайних ситуаціях. Проведено аналіз небезпечних та шкідливих факторів, які мають місце під час експлуатації, ремонту та технічного обслуговування паливної системи. Робота виконана українською мовою на 80 сторінках розрахунково-пояснювальної записки. Використано 10 джерел. Графічна частина представлена на 6 кресленнях формату А1.

Опис

Будуєв, М. В. Модернізація паливного насосу високого тиску двигуна MWM/TBD 510L6 : магістерська робота ; спец. 142 "Енергетичне машинобудування" / М. В. Будуєв ; наук. кер. А. Ю. Проскурін. – Миколаїв : НУК, 2022. – 82 с.

Ключові слова

Бібліографічний опис